Kontakt


Názov spoločnosti: dP Innovation, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Bystrá 15, 949 01 NITRA
IČO: 50 325 752
DIČ: 2120297795
Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: sro, vl.č. 40813/N

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č.účtu: 5114499033/0900
IBAN: SK6409000000005114499033
Swift kód: GIBASKBX

Telefonický kontakt: +421905915208